หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ  8334 0 3 เม.ย. 2565
การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  14 1 30 มี.ค. 2565
การจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  13 1 30 มี.ค. 2565
ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว  65 0 14 มิ.ย. 2564
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  115 1 27 เม.ย. 2564
เสียภาษี  77 1 23 เม.ย. 2564
รับสมัครนักเรียน  68 1 22 เม.ย. 2564
ผลิตภัณฑ์โรงเรียนบุญฮอม  66 1 22 เม.ย. 2564
โครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ  60 1 22 เม.ย. 2564
โรงเรียนบุญฮอมเปิดเมื่อใดเจ้า  55 1 22 เม.ย. 2564
ฉีดวัคซีนหมาแมว  62 1 22 เม.ย. 2564
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่สัน  64 1 20 เม.ย. 2564
อยากแข่งฟุุตบอล  63 1 20 เม.ย. 2564
สอบถามการมาตรการการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยุคโควิท  120 1 20 เม.ย. 2564
สอบถาม  122 1 29 มิ.ย. 2563
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง  1218 0 22 ก.ค. 2562
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 082-658-8488