หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ  7387 0 17 ต.ค. 2564
ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว  27 0 14 มิ.ย. 2564
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  60 1 27 เม.ย. 2564
เสียภาษี  39 1 23 เม.ย. 2564
รับสมัครนักเรียน  31 1 22 เม.ย. 2564
ผลิตภัณฑ์โรงเรียนบุญฮอม  33 1 22 เม.ย. 2564
โครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ  39 1 22 เม.ย. 2564
โรงเรียนบุญฮอมเปิดเมื่อใดเจ้า  34 1 22 เม.ย. 2564
ฉีดวัคซีนหมาแมว  42 1 22 เม.ย. 2564
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลแม่สัน  38 1 20 เม.ย. 2564
อยากแข่งฟุุตบอล  35 1 20 เม.ย. 2564
สอบถามการมาตรการการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยุคโควิท  49 1 20 เม.ย. 2564
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร  41 0 19 มี.ค. 2564
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  5286 11 25 ธ.ค. 2563
สอบถาม  97 1 29 มิ.ย. 2563
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง  1157 0 22 ก.ค. 2562
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์  432 0 16 พ.ย. 2561
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990