หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกินเท่าไหร่คะ

เขียนโดย   คุณ นางสาวสุวาณี อุตมา

วันที่ 25 เม.ย. 2564 เวลา 19.52 น. [ IP : 223.24.146.164 ]  
 

การขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รายได้ของครัวเรือน ต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,00 บาท/คน/ปี  ค่ะ (ซึงรายได้เฉลี่ยคำนวณจากรายได้รวมของครัวเรือนหารด้วยสมาชิกทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน)

เขียนโดย   คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 16.11 น. [ IP : 118.172.161.248 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990