หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สัน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
บุคลากร
 
 
 
นายอาคม จันมะโนน
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.แม่สัน
นายอาคม จันมะโน
รองปลัด อบต.แม่สัน
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
0979249881
สำนักปลัด
นางรุวิตาภร เทพเสนา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
0946368689
นางพิกุล เทพภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
0946369611
นางวัชราภรณ์ วิเคียน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0615463891
นายชัยยศ ฮาวปินใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
0866596625
นางอัจฉรา จำฟู
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)
0837650425
นางศิริวรรณ แสนทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
0956876246
นางสุพัตรา ปูสิริพงศ์สาร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
0648497028
ว่าที่ ร.ต.ชัยณรินทร์ เก่งสาริกัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
0931988842
นางสาวกมลทิพย์ ศรีอรุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0932838296
นางบุญเตี่ยม ลือราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
0618022841
นายวนชัย นามะเสน
พนักงานขับรถยนต์
0865877144
นายศิธานนท์ พุทธิมา
พนักงานขับรถยนต์
0946368286
นายธวัชชัย แก้วคำแดง
พนักงานดับเพลิง
0803362695
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 082-658-8488