องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สัน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 


นายนิกร ผัสดี
ปลัด อบต.แม่สัน
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0869146034


นายอาคม จันมะโน
รองปลัด อบต.แม่สัน
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทร : 0979249881
 
สำนักปลัด
 


นางรุวิตาภร เทพเสนา
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0946368689


นางวัชราภรณ์ วิเคียน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 0615463891


นายชัยยศ ฮาวปินใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0866596625


นางอัจฉรา จำฟู
ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู คศ.1)
โทร : 0837650425


นางศิริวรรณ แสนทิพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 0956876246


นางสุพัตรา ปูสิริพงศ์สาร
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 0648497028


นางชญาณ์นันท์ นันทธนาคาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
โทร : 0808575357


ว่าที่ ร.ต.ชัยณรินทร์ เก่งสาริกัน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0931988842


นางสาวกมลทิพย์ ศรีอรุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0932838296


นางบุญเตี่ยม ลือราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0618022841


นายวนชัย นามะเสน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0865877144


นายศิธานนท์ พุทธิมา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0946368286


นายธวัชชัย แก้วคำแดง
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0803362695
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 082-658-8488