หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอาคม จันมะโนน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน


นายอาคม จันมะโน
รองปลัด อบต.แม่สัน
โทร : 0979249881
 
หัวหน้าส่วนราชการ