หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หัวหน้าส่วนราชการ
 .นายนิกร ผัสดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน


นายอาคม จันมะโน
รองปลัด อบต.แม่สัน
 
หัวหน้าส่วนราชการ