หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองช่อง [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในสำนักปลัด [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองคลัง [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ให้รับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองคืการบริหารส่วนตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990