หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.แม่สัน [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)