หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ขอความร่วมมือผู้ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่องานราชการกับ อบต. ไม่ว่าจะเป็นงานส่งเอกสาร , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานเบี้ยยังชีพ, งานด้านการเงินการคลัง งานก่อสร้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และงานอื่น ๆ ช่วยตอบแบบสอบถาามในเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.แม่สัน ประจำปี 2563 เพื่อให้หน่วยงานตรวจจะได้รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมุลที่ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อจะได้นำมาปรุงปรุงการปฏิบัติงานของ อบต.แม่สัน ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 15.41 น. โดย คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990