หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน จัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 15.33 น. โดย คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

ผู้เข้าชม 990 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990