หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน จัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน  

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 15.33 น. โดย คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990