หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

ท่านทองสุข ปันโท๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่
 
โครงการ การควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อในเด็ก  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ได้จัดโครงการ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก โดยได้รับเกียรติจากท่านทองสุข ปันโท๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สันเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจ วิธีการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก รวมถึงวิธีการป้องกันและดูแลรักษา ตนเองเมื่อเกิดโรคได้อย่างถูกวิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 16.26 น. โดย คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990