หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

ท่านทองสุข ปันโท๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่
 
โครงการ การควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อในเด็ก  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ได้จัดโครงการ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก โดยได้รับเกียรติจากท่านทองสุข ปันโท๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สันเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ความเข้าใจ วิธีการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเด็ก รวมถึงวิธีการป้องกันและดูแลรักษา ตนเองเมื่อเกิดโรคได้อย่างถูกวิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 16.26 น. โดย คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

ผู้เข้าชม 64 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990