หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
โครงการเยาวชนร่วมใจ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่  15  กันยายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน  จัดโครงงการเยาวชนร่วมใจ  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม  ณ  โรงเรียนแม่สันวิทยา  โดยมีนายกบุญเนตร  เตชะอุ่น  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 14.18 น. โดย คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990