หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลแม่สันTo be number One 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน ได้รับเกียรติจากท่านวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลแม่สันTo be number One โดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนแม่สันวิทยา สถานีตำรวจภูธรเมืองยาว โรงเรียนบ้านโป่งขวาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าเหียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลแม่สัน โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการให้ความรู้โทษของยาเสพติด การแสดงของชมรม To be number One โรงเรียนแม่สันวิทยา การรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนัก ในโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยมีขบวนรถรณรงค์ตั้งแต่โรงเรียนแม่สันวิทยา ไปยังทุกหมู่บ้านตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 11.15 น. โดย คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

ผู้เข้าชม 110 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990