หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน  ขอประชาสัมพันธ์ 60 วัน  \"แยกก่อนทิ้ง\"  เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่  และรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ  ใช้หลักการ  ใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  นำกลับมาใช้ใหม่  สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 10.50 น. โดย คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

ผู้เข้าชม 196 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990