หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาาครัฐ ITA  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน  ขอแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คือผู้ที่มารับบริการหรือมาติดต่องานตามภารกิจของ  อบต.แม่สัน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง, งานด้านขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร, งานเบี้ยยังชีพ,  งานเสียภาษีต่าง ๆ และงานทะเบียนพาณิชย์ ช่วยดำเนินการกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามช่องทาง (QR-Code) ที่ให้ไว้ด้วยค่ะ เพื่อเป็นการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2561 เวลา 14.23 น. โดย คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

ผู้เข้าชม 614 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990