หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
อบต.แม่สัน จัดประชุมสภา อบต.แม่สัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบต.แม่สัน  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.แม่สัน  จัดประชุมสภา อบต.แม่สัน สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  29  ตุลาคม  2561 ณ ห้องประชุมสภา อบต.แม่สัน เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 10.22 น. โดย คุณ ศิริวรรณ แสนทิพย์

ผู้เข้าชม 501 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990