หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
ราคากลางงาน ก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

1.  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต)  ถนนสายนาช้าง (ซอยหน้าโรงเรียนแม่สันวิทยา ม.1) ม.1  บ้านป่าเหียง
2.  โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) บริเวณ ถนนสายเลียบลำน้ำแม่ยาว  ม.2  บ้านลุ่มกลาง
3.  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต)   บริเวณถนนสายหน้าวัดหัวทุ่ง - บริเวณหน้าบ้านนางสมจิตร ม.3  บ้านหัวทุ่ง
4. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต)  บริเวณถนนสายทุ่งสัน หมู่ที่  4  บ้านแม่สัน
5.โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต)  บริเวณซอย 3 เชื่อมซอย 4  หมู่ที่  5  บ้านโป่งขวาก
6.  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) บริเวณ ซอย 2  ม.6  บ้านส้มป่อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2561 เวลา 11.42 น. โดย คุณ โชติกา ปงแปง

ผู้เข้าชม 214 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990