หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 10 โครงการ  
 

1.  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต)  ถนนสายนาช้าง (ซอยหน้าโรงเรียนแม่สันวิทยา ม.1) ม.1  บ้านป่าเหียง
2.  โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) บริเวณ ถนนสายเลียบลำน้ำแม่ยาว  ม.2  บ้านลุ่มกลาง
3.  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต)   บริเวณถนนสายหน้าวัดหัวทุ่ง - บริเวณหน้าบ้านนางสมจิตร ม.3  บ้านหัวทุ่ง
4. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต)  บริเวณถนนสายทุ่งสัน หมู่ที่  4  บ้านแม่สัน
5.โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต)  บริเวณซอย 3 เชื่อมซอย 4  หมู่ที่  5  บ้านโป่งขวาก
6.  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) บริเวณ ซอย 2  ม.6  บ้านส้มป่อย
7.  โครงการเสริมผิวทางแอลฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) บริเวณ ซอย 3 ม.6 บ้านส้มป่อย
8.  โครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสหัลท์คอนกรีต) บริเวณถนนสายหลัก ม.7 บ้านปันเต้า
9.  โครงการเสริมผิวทางแอลฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต)  บริเวณถนนสายทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.82001 (สายนาเงิน  - ทุ่งเกวียน ) ม.8
10. โครงการเสริมผิวทางแอลฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต)  บริเวณถนนสายทางเข้าวัดรักษ์เพลงหัวทุ่ง ม.9

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 11.12 น. โดย คุณ โชติกา ปงแปง

ผู้เข้าชม 235 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990