หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 

 
ตารางแสดงงวเงินและราคากลางโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน และท่อระบายน้ำ สายเลียบลำห้วยแม่ป๋อน (บริเวณข้างฝายป่าสัก) บ้านหัวทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2561 เวลา 11.39 น. โดย คุณ โชติกา ปงแปง

ผู้เข้าชม 281 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990