องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ยินดีต้อนรับ อบต.แม่สัน
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายอ่างเก็บน้ำแม่ป๋อน หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่งพัฒนา ตำบลแม่สัน [ 16 พ.ค. 2562 ]โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายอ่างเก็บน้ำแม่ป๋อน หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่งพัฒนา ตำบลแม่สัน [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]

  (1)  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990