หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สัน
ศาสนสถานในตำบล
แม่สัน
วัดดอกด้าย
วัดบ้านหัวทุ่ง
วัดบ้านนาเงิน
สถานที่สำคัญในตำบล
แม่สัน
รพ.สต.ป่าเหียง
สภ.เมืองยาว
โรงเรียนแม่สันวิทยา
องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่สัน
1
2
3
 
 
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 95  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 100  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่4 ประจำปี 2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 113  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 10  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 24 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 106  
 
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.แม่สัน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 062-535-4990